Pascalierul (audio)

Dacă s-ar scula din morți un creștin din Curmătura, răposat înainte de optzeci de ani, n-ar mai cunoaște satul, nici după întindere, nici după case și ulițe, nici după biserica românească, nici chiar după dealurile care îl înconjura și în căldarea cărora e așezat.

În întindere, satul a sporit de două ori; casele vechi, coperite cu paie, nu se mai zăresc decât rar și se ascund, mai mult rușinate decât smerite, în fundul curților; pe când, semețe, cu fruntea-n uliță, se înșiruie, ca la oraș, case de piatră.

Iar ulițele au sporit, largi și luminoase, și prin pășunea gâştelor și a purceilor e acum vatra de sat, cu clădiri zdravene.

Autor: Ion Agârbiceanu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *